Tase: Võistlussport – edasijõudnud
Vanus: 7 – 16
Põhitreener: Kadri Ridaste
Treeningud 5x – 7x nädalas

Sportakrobaatika võistlusrühm treenib lisaks individuaalsetele harjutustele ka harjutusi koos paarilise või paarilistega. Tunnid arendavad nii jõudu, paindlikkust, tasakaalu, koordinatsiooni kui ka reaktsiooni ja kiirust. Akrobaatika ja võimlemine ei ole mitmekülgne üksnes füüsilist arengust silmas pidades, vaid ka eri oskusi omandades. Areneb oskus kuulata muusikat, õppida korraarmastust ja distsipliini, oskust tööd teha, pühenduda ja aega planeerida. Samuti annab ala iseloom võimaluse ennast ületada ning areneda isiksusel omandades enesekindluse ja vastutustunde. Väga olulisel kohal on akrobaatikas ka meeskonna töö, mistõttu pannakse rõhku teineteisega arvestamisele ja usaldusele.

Spordirühmal on tunniplaanis 5 eri suunitlusega tundi:

TANTS – Õpivad contemporary tantsu ja klassikalise tantsu algtõdesid.
Partnerakrobaatika – Tasakaalu tunnis õpitakse koos paarilistega staatilisi püramiide.
Partnerakrobaatika – Tempo tunnis õpitakse koos paarilistega dünaamilisi viskeid, tõsteid ja hüppeid.
Akrobaatika – Õpitakse individuaal painduvus ja jõue elemente.
Hüpped – Õpitakse akrobaatilise raja, dumbling elemente ning trampetilt hüppeid.

Rühm osaleb aastas 4 -7  sportakrobaatika võistlustel Eestis ja vabatahtlikuse alusel ka individuaalvõistlustel. Samuti esinevad nad 2-3 korda aastas. Rühmal on kohustus osaleda suvel treeninglaagris.

Rühma pääseb treeneri soovitusel.

Jupiter
PartnerAkro