Üha enam lapsi ja noori on kaasatud spordiklubide ja spordikoolide tegevusse, kus treeningutel ja võistlustel viibitakse oluline osa päevast. Lisaks positiivsele kogemusele, mida sportimine pakub, peab see toimuma ka turvalises keskkonnas. Vastutus väärkohtlemise ennetamisel ehk sporditurvalisuse tagamisel on kõigil osapooltel – spordijuhtidel, treeneritel ja lapsevanematel. Turvalist sportimiskeskkonda saab kindlustada üheskoos pingutades, märgates ja reageerides. 

EEVL-i poolt väljatöötatud juhendid turvalise keskonna materjalid teavitus-ja ennetustööks ning juhtumite märkamisel nendele reageerimiseks.