2020/2021 Hooaeg

PartnerAkro eesmärk on igale lapsele pakkuda isiklikku lähenemist. Sellest olenevalt on ka meie rühmad väikesed. Igasse rühma võtame vastu maksimum 15 last. (Saue Kriips ja Kraaps ja õhuakrobaatikas maksimum 10 last). Juhul kui teie soovitud rühm on täis, saame lisada teid oote järjekorda.

Treeningtasu tuleb lepingujärgse summana tasuda MTÜ Akropesa arveldusarvele  EE987700771005163941 LHV pangas.

Soodustused

Saue valla täiendav info: vald toetab lapse ja noore huvi- või sporditegevust ainult ühes huvikoolis ühel erialal. Juhul, kui laps käib korraga mitmes erahuvikoolis peab lapsevanem valima toetust saava huvikooli hiljemalt toetuse saamise kuule eelneva kuu 20. kuupäevaks. Kui on tegemist ainult ühe erahuvikooliga, läheb see süsteemis automaatselt eelistuseks. Toetuse saamiseks on vaja siseneda https://piksel.ee/arno/saue/ süsteemi.  ARNO-Erahuvitegevusedlapsevanemavaates

Kahe ja enama lapse osalemisel ühest perest kehtib soodustus – 10%. Soodust ei kehti koos teiste (n.t poolaasta) soodustusega.

*Osalustasu ei sõltu treeningute arvust on rühmapõhine ning on iga kuu täpselt ühesugune. See tähendab, et mõnel kuul toimub treeninguid rohkem ja mõnel kuul vähem (treeninguid toimub vähem korralistel koolivaheaegadel), kuid osalustasu ei muutu kuude lõikes vaid on ühesugune terve õppeaasta vältel.

*Liitumisel poolelt kuult on miinimum treeningtasu 40€. Korratasu 12€.

*Osalustasu ei sisalda treeninglaagrite, varustuse, esinemiste ja võistlustega seotud kulusid, v.a võistlusrühmade Eesti sisesed võistlustasud.

Proovitrennid 8€, mis rühmaga liitumisel arvestatakse kuutasust maha.

Spordiklubi/ spordiala harrastajatel* on võimalik saada tulumaksu tagastust kõikidelt treeningutelt.

5x tasu (kehtib kaks kuud) korral ei saa taotleda tulumaksu tagastust. Spordiklubi harrastajaks* ei loeta spordiüritustest ja üksikutest treeningutest osavõtjaid.

* Spordiklubi/ spordiala harrastaja on spordialaga regulaarselt spordiklubis mis tahes tasemel tegelev, vähemalt 5-aastane Eestis elav füüsiline isik, kes lepingu või muu dokumendi alusel harrastab spordiala spordiklubis sagedusega vähemalt üks kord nädalas hooaja või poolaasta jooksul.

Suvelaagrite ja töötubade tasudele ei kehti tulumaksu tagastus!


Makseraskuste tekkimisel palume sellest viivitamatult kirjalikult Kooli teatada. Majanduslikel, tervislikel või muudel mõjuvatel põhjustel on kirjaliku taotluse alusel võimalik taotleda osalist või täielikku õppemaksust vabastust teatud perioodiks või kogu õppeaastaks. Avaldusel peab olema märgitud soodustuse taotlemise põhjus.

PartnerAkro