Õppetasud ja KOV toetused 2023/2024 

PartnerAkro üks eesmärkidest on pakkuda igale lapsele personaalset lähenemist. Sellest olenevalt on rühmade piirarvud väikesed ning treener jõuab iga treeningu jooksul kõigile vajaliku tähelepanu pöörata ja tagada turvalisuse. Igasse rühma võtame vastu kuni 15 last (õhuakrobaatikas maksimaalselt 10 last). Juhul kui teie soovitud rühm on täis, saame lisada Teid ootejärjekorda.

SPROTLYZERI PLATVORM

Alates 2023/2024 hooajast kasutab PartnerAkro Sportlyzeri tarkvara klubi liikmete ja treeningute haldamiseks. Selleks tuleb esmasel kasutamisel tarkvara kaudu teha oma lapsele konto. Seal hakkate nägema rühma treeningute kohta infot, kooli ühisüritusi ja treeneri tagasisidet juhul kui see on treenri poolt jäetud.

NB! 2022/2023 lastele on kontod juba meie poolt avatud, vastava meili leiate oma postkastist. Kui Te ei ole meili saanud võtke julgelt ühendust info@partnerakro.ee.

Juhend lapsevanemale Sportlyzeri kasutamiseks. Kui vajad abi sobiva rühma valimisel või registreerimisel võta ühendust info@partnerakro.ee.


RÜHMATASUD JA SOODUSTUSED

OLULINE INFO

  • Akrobaatikakool PartnerAkro  õppetasudelt on võimalik taotleda tulumaksu tagastust (kuni 18 aastastel võimlejatel). Suvelaagrite ja töötubade tasudele ei kehti tulumaksu tagastus.
  • Kahe ja enama lapse osalemisel ühest perest kehtib soodustus – 5%. Soodust ei kehti koos teiste (n.t poolaasta) soodustusega.
  • Õppetasu  on rühmapõhine ning on iga kuu täpselt  ühesugune terve õppeaasta vältel.
  • Õppetasu tuleb tasuda igakuiselt sama kuu eest hiljemalt 10.-ndaks kuupäevaks MTÜ Akropesa arveldusarvele. Arved püüame saata hiljemalt 5-ndaks kuupäevaks.. Palume hoolikalt jälgida arve tasumisel selgitust. Selgituses oleva arve numbri alusel toimub liikmemaksu sidumine süsteemis. (Näide : Arve nr 123456, Mia Tamm, Maa)
  • Kodulehel väljatoodud õppetasud kehtivad vaid KOV-i kinnitusega õpilastele. Kõigile teistele on koolil õigus kulude katteks lisada õppetasule 20€.

Soodustused KOV-ide kaupa

Lääne-Harju toetuse saamiseks tuleb teha SPOKU-s kinnitus akrobaatikakooliga liitumise kuul. Juhend

Harku valla toetuse saamiseks palume teha eelistus 2023 aastaks ARNO-s juhend

Toetust makstakse Harkus ühe treeningule vähemalt 1 lapsevanema sissekirjutus nõutav: 7-10-aastastele harrastajatele huvitegevust vähemalt kaks korda nädalas, ajalise nädalakoormusega vähemalt 120 minutit; 11-19-aastastele harrastajatele huvitegevust vähemalt kolm korda nädalas, ajalise nädalakoormusega vähemalt 180 minutit;

Saue valla täiendav info: vald toetab lapse ja noore huvi- või sporditegevust ainult ühes huvikoolis ühel erialal. Juhul, kui laps käib korraga mitmes erahuvikoolis peab lapsevanem valima toetust saava huvikooli hiljemalt toetuse saamise kuule eelneva kuu 20. kuupäevaks. Kui on tegemist ainult ühe erahuvikooliga, läheb see süsteemis automaatselt eelistuseks. Toetuse saamiseks on vaja siseneda https://piksel.ee/arno/saue/ süsteemi.  ARNO-Erahuvitegevusedlapsevanemavaates

Saue valla lapse huvi- või sporditegevust toetatakse ainult ühes huvikoolis ühel huvialal. Huvitegevuse toetust makstakse huvikoolile Saue valla lapse eest lapse huvikoolis õppima asumisele järgneva kalendrikuu 1. kuupäevast, vastavalt huvikooli esitatud andmetele. Rohkem lugeda saue valla lehelt erahuvikoolide toetamine. Juhend

Keila Linnas toimuvatel treeningutel osalemiseks tuleb end registreerida https://keila.huviregister.ee/ Juhend Palume tähele panna, et lapse loobumise korral registrist maha võtta saab vaid lapsevanem ise. Seni kuni laps on registris kirjas tuleb tasuda ka õppetasusid.

Tallinna Linna soprditegevuse toetus: Vastavalt Tallinna linna Sporditegevuse toetamise korrale saavad toetust lapsed ja noored:

* 7-15-aastased – osalevad treeningutel vähemalt 3 korda nädalas;

* 16-19-aastased – osalevad treeningutel vähemalt 4 korda nädalas.

Õpilase elukoht peab olema Eesti elanikeregistri andmetel Tallinna linn ning õpilase seaduslik esindaja peab kinnitama selleks ettenähtud portaali või kohaliku omavalitsuse kaudu soovi määrata kohaliku omavalitsuse poolt makstav sporditegevuse toetus Akropesa MTÜle. Oma last saab meie treeningutele kinnitada alates 1. oktoobrist 2023.

  • Lisatrenn Kui soovitakse rühmale lisaks üksikut trenni nt õhuakrobaatika või hüppeid siis lisandub rühmatasule 50% lisatreeningu maksumusest
  • Poolelt kuult liitumisel on miinimum treeningtasu 40€. Korratasu 15€.
  • Proovitrenn (1) tasuta septembri kuus.  Edasi proovitrenn 5€, mis rühmaga liitumisel arvestatakse kuutasust maha.
  • Kuukaart Väike Päike ja Päikese rühmadele 5x tasu 60 € (kehtib kaks kuud) ja korratasu maksmise puhul ei saa taotleda tulumaksu tagastust.
  • Spordiklubi harrastajaks* ei loeta spordiüritustest ja üksikutest treeningutest osavõtjaid.

* Spordiklubi/ spordiala harrastaja on spordialaga regulaarselt spordiklubis mis tahes tasemel tegelev, vähemalt 5-aastane Eestis elav füüsiline isik, kes lepingu või muu dokumendi alusel harrastab spordiala spordiklubis sagedusega vähemalt üks kord nädalas hooaja või poolaasta jooksul.

Õppetasutasus ei sisalda treeninglaagrite, varustuse, esinemiste ja võistlustega seotud kulusid.

* Makseseraskuste tekkimisel palume sellest viivitamatult kirjalikult Kooli teatada. Majanduslikel, tervislikel või muudel mõjuvatel põhjustel on kirjaliku taotluse alusel võimalik taotleda osalist või täielikku õppemaksust vabastust teatud perioodiks või kogu õppeaastaks. Avaldusel peab olema märgitud soodustuse taotlemise põhjus.


MEIL SAAB MAKSTA STEBBYGA

Täiskasvanute treeningute eest on võimalik tasuda Stebby konto kaudu, Saada enne treeningut Stebby kood koos ostusooviga info@partnerakro.ee.


RÜHMAD KEILAÕPPETASU TOETUSEGA
Keila Kriips ja Kraaps60€
Neptuun70€
Hüpped mudilastele55€
Keila Akropoisid70€
Maa70€
Marss75€
Eris55€
Merkuur80€
Solaris115€
Uraan135€
Triton60€
Siirius60€
RÜHMAD SAUEÕPPETASU KOV TOETUSEGA
Jupiter Junior140€
Meistriklass145€
Saue Kriips ja Kraaps55€
Leda70€
Euporie70€
Euroopa95€
Ariel130€
Veenus125€
IO75€
Atlas75€
Saue Akropoisid70€
Pluto täiskasvanud*115€
Charon täiskasvanud*70€
Air I55€
Air II55€
Saturn95€
PÄÄSKÜLA JA VASALEMMAÕPPETASU KOV TOETUSEGA
Komeet75€
Sabatäht70€
Vasalemma Kriips ja Kraaps60€
Titaan65€
Mimas60€
*Täiskasvanute treeningute lõplik hind toodud tabelis
**tabelis on soodushinnad kohaliku omavalitsuse toetust saavale õpilasele
Toetuse puudumisel lisandub hinnale 20€