Lohja Winter Cup 2022 Tulemused

Level 3 Noored

Kolmikud Osalejaid 25, 1.koha skoor 25.6

3.koht FJODOROVA, LÜHISTE, VALDEK 25.166

15.koht AASA, KASS, OLLESK 22.567

19. koht KUUSK, RATASSEPP, ZUJEV 22.07

Paarid Osalejaid 19, 1.koha skoor 24.6

4.koht IIN, LEMBER 23.69

Level 4 AGEGROUP 11- 16

Kolmikud Tasakaal Osalejaid 8 , 1.koha skoor 25.7

6.koht BESTERMAN, KÄÄRIK, LAAGUS 23,7

Kolmikud Tempo Osalejaid 9 , 1.koha skoor 25.8

5.koht BESTERMAN, KÄÄRIK, LAAGUS 22, 53

Paarid Tasakaal Osalejaid 7, 1.koha skoor 24,73

4.koht DIKKER, KLEMMER 23.43

5.koht HONGA, KUKUMÄGI 22.934

Level 5

Tasakaal Osalejaid 10 , 1.koha skoor 24.033

6.koht DAFFE, KUUSK, SAARIK 23.37

Tempo Osalejaid 7

1.koht DAFFE, KUUSK, SAARIK 24,17

Kombineeritud Osalejaid 4 , 1.koha skoor 24.24

3.koht DAFFE, KUUSK, SAARIK 21,79

INDIVIDUAALSED TULEMUSED

Akropuu Level 2 – Cat I – V

Carolina Fjodorova Cat II

Eliisabet Kadak Cat III

Liisi Laagus Cat III

Lenna-Liis Iin Cat IV

Mirjam Lühiste Cat IV

Akropuu Level 3, 7-11aastased Osalejaid 22

6.koht Mirjam Valdek

15.koht Adele Klemmer

19.Koht Johanna Kukumägi

Akropuu Level 3, üle 12 Osaleja aastased Osalejaid 27

20.koht Getter Daffe

23.koht Johanna Saarik